Zaštita osobnih podataka prema RGPD FUNDACIÓN INFINITO, primjenjujući trenutne propise koji se odnose na zaštitu osobnih podataka, obavještava da su osobni podaci prikupljeni putem obrazaca na internetskoj stranici: www.infinitomasuno.org, uključeni u posebne automatizirane datoteke korisnika usluga FUNDACIÓN-a INFINITO Svrha prikupljanja i automatizirane obrade osobnih podataka je održavanje poslovnog odnosa i provođenje informacija, obuka, savjeta i drugih aktivnosti FUNDACIÓN INFINITO Ti se podaci neće prenositi nikome, osim onim entitetima koji su nužno potrebni za ispunjavanje gore spomenute svrhe. FUNDACIÓN INFINITO donosi potrebne mjere kako bi zajamčila sigurnost, cjelovitost i povjerljivost podataka u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. u vezi sa zaštitom fizičke osobe u pogledu obrade osobnih podataka i njihovog slobodnog prometa, te ukidanja starog LOPD-a, novog organskog zakona 3/2018, od 5. prosinca o zaštiti podataka i jamstvu digitalnih prava (LOPDGDD). Korisnik može u bilo kojem trenutku ostvariti prava pristupa, protivljenja, ispravljanja, ukidanja, ograničenja i prenosivosti priznata u spomenutoj Uredbi (EU). Ostvarivanje ovih prava korisnik može provesti sam putem e-pošte na: fundacion@infinitomasuno.org ili na adresi: Calle Marines, 14 Pta 5, C.P. 46183 – La Eliana, Valencia, Španjolska. Korisnik izjavljuje da su svi podaci koje je pružio istiniti i točni te se obvezuje da će ih redovito ažurirati, priopćavajući promjene BEZGRANIČENOM TEMELJU. Svrha obrade osobnih podataka: U koju ćemo svrhu postupati s vašim osobnim podacima? U FONDACIJI INFINITO tretirat ćemo vaše osobne podatke prikupljene putem web stranice: www.infinitomasuno.org, u sljedeće svrhe: Pridržavajte se komercijalnih, radnih, korporativnih i računovodstvenih obveza tvrtke. Proces arhiviranja, ažuriranja sustava, zaštite i zaštite podataka i baza podataka tvrtke. Podsjećamo vas da se slanju komercijalnih komunikacija možete suprotstaviti na bilo koji način iu bilo koje vrijeme slanjem e-pošte na gore navedenu adresu. Polja ovih zapisa su obavezna i nemoguće je izvršiti navedene svrhe ako ti podaci nisu dostavljeni. Koliko dugo se čuvaju prikupljeni osobni podaci? Dani osobni podaci čuvat će se sve dok se održava komercijalni odnos ili ne zatražite njegovo brisanje i tijekom razdoblja u kojem mogu nastati zakonske odgovornosti za pružene usluge. Legitimacija: Obrada vaših podataka provodi se na sljedećim pravnim osnovama koje ih legitimiraju: Zahtjev za informacijama i / ili ugovaranje usluga FUNDACIÓN INFINITO, čiji će vam uvjeti biti dostupni u svakom slučaju, prije mogućeg ugovaranja. Besplatan, konkretan, informiran i nedvosmislen pristanak, iako vas obavještavamo stavljajući vam na raspolaganje ovu politiku privatnosti, koju nakon što je pročitate, ako se slažete, možete prihvatiti izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, poput označavanja kutija uređena u tu svrhu. U slučaju da nam ne dostavite svoje podatke ili to učinite pogrešno ili nepotpuno, nećemo moći udovoljiti vašem zahtjevu, čineći potpuno nemogućim da vam dostavimo tražene podatke ili da izvršimo ugovaranje usluge. Podaci koje su prikupili korisnici usluga U slučajevima kada korisnik uključuje datoteke s osobnim podacima na poslužiteljima zajedničkog hostinga, FUNDACIÓN INFINITO nije odgovoran za kršenje od strane korisnika RGPD-a. Zadržavanje podataka u skladu sa LSSI FUNDACIÓN INFINITO izvještava da, kao pružatelj usluga hostinga podataka i na temelju odredbi Zakona 34/2002 od 11. srpnja, Usluge informacijskog društva i elektroničke trgovine (LSSI), zadržava najbitnije razdoblje od 12 mjeseci informacije za utvrđivanje podrijetla hostiranih podataka i trenutak u kojem je pružanje usluge započelo. Zadržavanje ovih podataka ne utječe na tajnost komunikacije i oni se mogu koristiti samo u okviru kriminalističke istrage ili radi zaštite javne sigurnosti, stavljajući se na raspolaganje sucima i / ili sudovima ili Ministarstvu koje to zahtijeva. . Prijenos podataka snagama i tijelima države izvršit će se temeljem odredbi propisa o zaštiti osobnih podataka. Prava intelektualnog vlasništva www.infinitomasuno.org FUNDACIÓN INFINITO vlasnik je svih autorskih prava, intelektualnog i industrijskog vlasništva, “know-how” -a i svih drugih prava koja se odnose na sadržaj web stranice www.infinitomasuno.org i usluge koje se na njemu nude, kao i programe potrebne za njegovu provedbu i srodne informacije. Reprodukcija, objavljivanje i / ili ne-strogo privatna upotreba sadržaja, ukupnog ili djelomičnog, web stranice www.infinitomasuno.org nije dopuštena bez prethodnog pismenog pristanka. Intelektualno vlasništvo softvera Korisnik mora poštivati ​​programe treće strane koje je FUNDACIÓN INFINITO učinio dostupnima, iako su besplatni i / ili javno dostupni. FUNDACIÓN INFINITO ima potrebna prava na eksploataciju i intelektualno vlasništvo softvera. Korisnik ne stječe nikakvo pravo ili licencu za ugovorenu uslugu, na softveru neophodnom za pružanje usluge, niti na tehničkim informacijama za nadzor usluge, osim prava i licenci potrebnih za ispunjenje ugovorenih usluga i samo za vrijeme trajanja istog. Za bilo koju radnju koja premašuje ispunjenje ugovora, korisniku će trebati pismeno odobrenje FUNDACIÓN INFINITO, kojem je zabranjen pristup, izmjena, pregled konfiguracije, strukture i datoteka poslužitelja u vlasništvu FUNDACIÓN INFINITO, preuzimajući građansku odgovornost i kriminal koji proizlazi iz bilo kojeg incidenta koji se može dogoditi na poslužiteljima i sigurnosnim sustavima kao izravna posljedica vaše nemarne ili zlonamjerne radnje. Intelektualno vlasništvo smještenog sadržaja Upotreba usluga koje pruža FUNDACIÓN INFINITO protivno zakonu o intelektualnom vlasništvu, a posebno: Upotreba koja je u suprotnosti sa španjolskim zakonima ili koja krši prava trećih strana. Objava ili prijenos bilo kojeg sadržaja koji je, prema mišljenju FUNDACIÓN INFINITO, nasilan, nepristojan, uvredljiv, ilegalan, rasni, ksenofobičan ili klevetnički. Pukotine, serijski brojevi programa ili bilo koji drugi sadržaj koji krši prava intelektualnog vlasništva trećih strana. Ponuđene usluge, osim specifičnih usluga sigurnosne kopije, ne uključuju zamjenu sadržaja sačuvanog u sigurnosnim kopijama koje je napravila FUNDACIÓN INFINITO, kada je taj gubitak pripisan korisniku; u ovom slučaju, stopa će se odrediti prema složenosti i opsegu oporavka, uvijek uz prethodno prihvaćanje korisnika. Zamjena izbrisanih podataka uključena je u cijenu usluge samo ako je gubitak sadržaja uzrokovan pripisima FUNDACIÓN INFINITO. Komercijalne komunikacije U primjeni LSSI-a. FUNDACIÓN INFINITO neće slati reklamne ili promotivne komunikacije e-poštom ili drugim ekvivalentnim elektroničkim sredstvima komunikacije koja prethodno nisu bila zatražena ili izričito odobrena od strane primatelja iste. U slučaju korisnika s kojima postoji prethodni ugovorni odnos, FUNDACIÓN INFINITO je ovlaštena slati komercijalne komunikacije u vezi s proizvodima ili uslugama FUNDACIÓN INFINITO koji su slični onima koji su u početku bili ugovoreni s klijentom. U svakom slučaju, korisnik, nakon što dokaže svoj identitet, može zatražiti da mu se više ne šalju komercijalne informacije putem korisničkih kanala.