Mnogi mladi vidjeli su KATEKVIZAM koji smo snimili za djecu
pa su i oni htjeli nešto za sebe.

Zatražili su od nas da snimimo vjeronauk za krizmanike. Odlična ideja!

Snimamo KATE-FITNESS, dinamičan format u kojem nastojimo održati dušu u formi jednako predano kao što održavamo i tijelo.

Hoćete li nam pomoći da pomognemo mladima?

NEIZMJERNO VAM HVALA!

Mnogi mladi vidjeli su KATEKVIZAM koji smo snimili za djecu
pa su i oni htjeli nešto za sebe.

Zatražili su od nas da snimimo vjeronauk za krizmanike. Odlična ideja!

Snimamo KATE-FITNESS, dinamičan format u kojem nastojimo održati dušu u formi jednako predano kao što održavamo i tijelo.

Hoćete li nam pomoći da pomognemo mladima?

NEIZMJERNO VAM HVALA!