Protecția datelor cu caracter personal conform RGPD FUNDAȚIA INFINITO, în aplicarea reglementărilor actuale privind protecția datelor cu caracter personal, informează că datele personale colectate prin formularele de pe site-ul web: www.infinitomasuno.org, sunt incluse în fișierele automate specifice ale utilizatorilor serviciilor FUNDACIÓN INFINITO Scopul colectării și prelucrării automate a datelor cu caracter personal este menținerea relației de afaceri și desfășurarea de informații, instruire, consiliere și alte activități ale FUNDACIÓN INFINITO Aceste date nu vor fi transferate nimănui, cu excepția acelor entități care sunt strict necesare pentru îndeplinirea scopului menționat  anterior.

FUNDAȚIA INFINITO adoptă măsurile necesare pentru a garanta securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora și abrogarea vechii LOPD, noua Lege organică 3/2018, din 5 decembrie, privind protecția datelor și garantarea drepturilor digitale (LOPDGDD).

Utilizatorul poate exercita în orice moment drepturile de acces, opoziție, rectificare, anulare, limitare și portabilitate recunoscute în regulamentul menționat anterior (UE). Exercitarea acestor drepturi poate fi făcută de către utilizator însuși prin e-mail la: fundacion@infinitomasuno.org sau la adresa: Calle Marines, 14 Pta 5, C.P. 46183 – La Eliana, Valencia, Spania.

Utilizatorul declară că toate datele furnizate de acesta sunt adevărate și corecte și se angajează să le mențină actualizate, comunicând modificările către FUNDAȚIA INFINITĂ.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: În ce scop vom trata datele dvs. personale? La FUNDAȚIA INFINITO, vom trata datele dvs. personale colectate prin intermediul site-ului web: www.infinitomasuno.org, cu următoarele scopuri: Respectați obligațiile comerciale, de muncă, corporative și contabile ale companiei.

Procesul de depunere, actualizare a sistemelor, protejarea și protejarea informațiilor și bazelor de date ale companiei.

Vă reamintim că vă puteți opune trimiterii de comunicări comerciale prin orice mijloace și în orice moment, prin trimiterea unui e-mail la adresa indicată mai sus.

Câmpurile acestor înregistrări sunt obligatorii și este imposibil să se realizeze scopurile declarate dacă aceste date nu sunt furnizate.

Pentru cât timp sunt păstrate datele personale colectate? Datele cu caracter personal furnizate vor fi păstrate atâta timp cât relația comercială este menținută sau nu solicitați ștergerea acesteia și în perioada pentru care pot apărea responsabilități legale pentru serviciile furnizate.

Legitimare: Tratarea datelor dvs. se efectuează cu următoarele baze legale care o legitimează:

Solicitarea de informații și / sau contractarea serviciilor FUNDAȚIEI INFINITO, ale căror termeni și condiții vă vor fi puse la dispoziție în orice caz, înainte de o eventuală contractare.

Consimțământ gratuit, specific, informat și neechivoc, în timp ce vă informăm punându-vă la dispoziție această politică de confidențialitate, care după ce ați citit-o, dacă sunteți de acord, o puteți accepta printr-o declarație sau o acțiune afirmativă clară, cum ar fi marcarea unui cutie amenajată în acest scop.

În cazul în care nu ne furnizați datele dvs. sau faceți acest lucru într-un mod eronat sau incomplet, nu vom putea satisface cererea dvs., ceea ce face complet imposibil să vă furnizăm informațiile solicitate sau să efectuați contractarea Servicii.

Date colectate de utilizatorii serviciilor În cazurile în care utilizatorul include fișiere cu date personale pe serverele de găzduire partajate, FUNDAȚIA INFINITO nu este responsabilă pentru încălcarea de către utilizator a RGPD. 

Păstrarea datelor în conformitate cu LSSI

FUNDAȚIA INFINITO informează că, în calitate de furnizor de servicii de găzduire a datelor și în virtutea prevederilor Legii 34/2002 din 11 iulie, Serviciile societății informaționale și comerțului electronic (LSSI), reține pentru o perioadă maximă de 12 luni informații pentru a identifica originea datelor găzduite și momentul în care a început furnizarea serviciului. 

Păstrarea acestor date nu afectează secretul comunicărilor și pot fi utilizate numai în cadrul unei anchete penale sau pentru protejarea siguranței publice, punându-se la dispoziția judecătorilor și / sau a instanțelor sau a Ministerului care solicită acest lucru. . 

Comunicarea datelor către Forțele și Corpurile statului se va face în temeiul prevederilor reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal. 

Drepturi de proprietate intelectuală www.infinitomasuno.org FUNDAȚIA INFINITO este proprietarul tuturor drepturilor de autor, al proprietății intelectuale și industriale, al „know how-ului” și al oricăror alte drepturi legate de conținutul site-ului www.infinitomasuno.org și de serviciile oferite în acesta, precum și programele necesare implementării acestuia. și informații conexe. 

Reproducerea, publicarea și / sau utilizarea non-strict privată a conținutului, total sau parțial, al site-ului www.infinitomasuno.org nu este permisă fără acordul scris prealabil. Proprietatea intelectuală a software-ului Utilizatorul trebuie să respecte programele terțe puse la dispoziție de FUNDAȚIA INFINITĂ, chiar dacă acestea sunt gratuite și / sau disponibile publicului.


FUNDAȚIA INFINITO are drepturile necesare de exploatare și proprietatea intelectuală a software-ului. Utilizatorul nu dobândește niciun drept sau licență pentru serviciul contractat, asupra software-ului necesar furnizării serviciului și nici despre informațiile tehnice pentru monitorizarea serviciului, cu excepția drepturilor și licențelor necesare pentru îndeplinirea serviciilor contractate și numai pe durata aceluiași. 

Pentru orice acțiune care depășește îndeplinirea contractului, utilizatorul va avea nevoie de autorizație scrisă de la FUNDAȚIA INFINITO, utilizatorului i se interzice accesul, modificarea, vizualizarea configurației, structurii și fișierelor serverelor deținute de FUNDAȚIA INFINITĂ, asumându-și responsabilitatea civilă și criminal derivat din orice incident care ar putea apărea pe servere și sisteme de securitate ca o consecință directă a unei acțiuni neglijente sau rău intenționate din partea dvs. 

Proprietatea intelectuală a conținutului găzduit Utilizarea contrară legislației privind proprietatea intelectuală a serviciilor furnizate de FUNDAȚIA INFINITO și, în special, a: 

Utilizarea care este contrară legilor spaniole sau care încalcă drepturile terților. 

Publicarea sau transmiterea oricărui conținut care, în opinia FUNDAȚIEI INFINITE, este violent, obscen, abuziv, ilegal, rasial, xenofob sau defăimător. 

Fisurile, numerele de serie ale programelor sau orice alt conținut care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților. 

Colectarea și / sau utilizarea datelor cu caracter personal ale altor utilizatori fără consimțământul lor expres sau contravenind prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. 

Utilizarea serverului de e-mail și a adreselor de e-mail ale domeniului pentru a trimite spam. 

Utilizatorul are întreaga răspundere pentru conținutul site-ului său web, informațiile transmise și stocate, linkurile de hipertext, revendicările terților și acțiunile legale referitoare la proprietatea intelectuală, drepturile terților și protecția minorilor. 

Utilizatorul este responsabil pentru legile și reglementările în vigoare și regulile care au legătură cu funcționarea serviciului online, comerțul electronic, drepturile de autor, menținerea ordinii publice, precum și principiile universale de utilizare a Internetului. 

Utilizatorul va despăgubi FUNDAȚIA INFINITO pentru cheltuielile generate de FUNDAȚIA INFINITĂ în orice cauză a cărei responsabilitate a fost atribuibilă utilizatorului, inclusiv taxele și cheltuielile de apărare juridică, chiar și în cazul unei decizii judiciare non-definitive. Protecția informațiilor găzduite

FUNDAȚIA INFINITO face copii de rezervă ale conținutului găzduit pe serverele sale, însă nu este responsabil pentru pierderea sau ștergerea accidentală a datelor de către utilizatori. 

În același mod, nu garantează înlocuirea totală a datelor șterse de utilizatori, deoarece datele menționate anterior ar fi putut fi șterse și / sau modificate în perioada de timp care a trecut de la ultima copie de rezervă. 

Serviciile oferite, cu excepția serviciilor de backup specifice, nu includ înlocuirea conținutului conservat în copiile de rezervă făcute de FUNDAȚIA INFINITO, atunci când această pierdere este atribuibilă utilizatorului; 

în acest caz, o rată va fi determinată în funcție de complexitatea și volumul recuperării, întotdeauna cu acceptul prealabil al utilizatorului. 

Înlocuirea datelor șterse este inclusă numai în prețul serviciului atunci când pierderea conținutului se datorează unor cauze atribuibile FUNDAȚIEI INFINITO. 

Comunicații comerciale În aplicarea LSSI. 

FUNDAȚIA INFINITO nu va trimite comunicări publicitare sau promoționale prin e-mail sau alte mijloace electronice de comunicare echivalente care nu au fost solicitate sau autorizate în mod expres de către destinatarii aceleiași. 

În cazul utilizatorilor cu care există o relație contractuală prealabilă, FUNDAȚIA INFINITO este autorizată să trimită comunicări comerciale cu privire la produsele sau serviciile FUNDAȚIEI INFINITO care sunt similare cu cele care au fost inițial contractate cu clientul. 

În orice caz, utilizatorul, după ce și-a dovedit identitatea, poate solicita să nu i se mai trimită informații comerciale prin canalele Serviciului Clienți.