Samo u Hrvatskoj u 2019. godini bilo je 6500 rastava brakova, to jest svaka 4 sata došlo je do jedne rastave braka.

Možemo se na to naviknuti, jadikovati zbog toga ili učiniti nešto da zaustavimo ovu globalnu pandemiju.

Želimo pružiti nadu sadašnjim i budućim bračnim parovima. Želimo prenijeti brojna iskustva parova koji su prebrodili svoje krize uz Božju pomoć, u trenucima kada dobre namjere ni mudri savjeti više ne pomažu.

Hoćete li nam pomoći da pomognemo bračnim parovima?

Samo u Hrvatskoj u 2019. godini bilo je 6500 rastava brakova, to jest svaka 4 sata došlo je do jedne rastave braka.

Možemo se na to naviknuti, jadikovati zbog toga ili učiniti nešto da zaustavimo ovu globalnu pandemiju.

Želimo pružiti nadu sadašnjim i budućim bračnim parovima. Želimo prenijeti brojna iskustva parova koji su prebrodili svoje krize uz Božju pomoć, u trenucima kada dobre namjere ni mudri savjeti više ne pomažu.

Hoćete li nam pomoći da pomognemo bračnim parovima?